Chào mừng bạn đến với Tuyendungnhanluc.com

Tuyendungnhanluc.com ???c ?i?u hành b?i APL solution and vision Co.,LTD - m?t công ty ho?t ??ng trong l?nh v?c tin h?c và truy?n thông, ?ã và ?ang kh?ng ??nh mình nh? m?t nhà cung c?p d?ch v? CNTT có uy tín. V?i ??i ng? chuyên gia tài n?ng, nhi?t huy?t và già...Xem chi tiết

Đăng tin tuyển dụng

Công việc nổi bật  1  2 

Công việc gần đây nhất

Tên việc Công ty Nơi làm việc Kiểu việc Lương Thời gian
Công ty Gi?i pháp Ph?n m?m CMC (CMCSoft) Hà Nội fulltime Thỏa thuận 18-12-2013
Công ty TNHH TM Khánh B?ng Hồ Chí Minh fulltime 5000000-6600000 USD 04-12-2013
Cong ty TNHH Giai Phap Phan Mem OnlineBiz Hà Nội fulltime Thỏa thuận 28-11-2013
Công ty SmartOSC Hà Nội fulltime Thỏa thuận 26-06-2013
SLotus Co., Ltd Hưng Yên fulltime Thỏa thuận 01-06-2013
Cty TNHH Ignite Club Hồ Chí Minh freelance Thỏa thuận 31-05-2013
Công ty CP SmartOSC Hà Nội fulltime Thỏa thuận 11-03-2013
Công ty c? ph?n SmartOSC Hà Nội fulltime Thỏa thuận 05-03-2013
Công ty c? ph?n SmartOSC Hà Nội fulltime Thỏa thuận 04-03-2013

Công việc xem nhiều nhất

Tên việc Công ty Nơi làm việc Kiểu việc Lương Thời gian
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Sữa TH Nghệ An fulltime Thỏa thuận 18-12-2009
FPT Software Hà Nội fulltime Thỏa thuận 22-11-2010
Trường Cao đẳng nghề CNTT iSPACE Hồ Chí Minh fulltime Thỏa thuận 20-11-2008
Tập đoàn KHKT Hồng Hải - Công ty TNHH Funing Precision Component Bắc Ninh và Hà Nội fulltime Thỏa thuận 20-01-2010
Công ty TNHH LOGITEM Việt Nam Hà Nội fulltime Thỏa thuận 26-11-2008

Công việc IT thông dụng nhất

Tên việc Công ty Nơi làm việc Kiểu việc đơn đã nạp
FPT Software Hà Nội fulltime 6338 đơn đã nạp
Trung tâm đào tạo CNTT COMMIT Hà Nội fulltime 559 đơn đã nạp
Công ty TNHH Gi?i pháp J.O.O.M Hồ Chí Minh fulltime 319 đơn đã nạp
Công Ty Cổ Phần Thương Mại điện Tử Ecombis Hà Nội fulltime 282 đơn đã nạp
Công ty CP Công nghệ Trực tuyến ESN. Hà Nội fulltime 208 đơn đã nạp